RoháčekKazateľ4,7

Kazateľ 4:7

A zase som sa ob­rátil a videl som inú márnosť pod sl­n­com.


Verš v kontexte

6 Lepšia v­raj plná hr­sť po­koja ako pl­né prieh­rštia námahy a hon­by po vet­re. 7 A zase som sa ob­rátil a videl som inú márnosť pod sl­n­com. 8 Nie­kto je sám, a neni druhého; ne­má ani syna ani brata, a p­red­sa nie je kon­ca všet­kej jeho na­máhavej práci, ani sa jeho oči ne­na­sýtia bohat­stva, ani si nepovie: Pre koho sa ja t­rudím a pracujem a unímam svojej duši dob­rého? Aj to je már­nosť a zlé za­mest­nanie.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A zase som sa ob­rátil a videl som inú márnosť pod sl­n­com.

Evanjelický

7 A zase som videl ďalšiu már­nosť pod sln­kom:

Ekumenický

7 Ob­rátil som sa a videl som már­nosť pod sln­kom:

Bible21

7 Když jsem se roz­hlé­dl, vi­děl jsem další marnost pod slun­cem: