RoháčekKazateľ4,8

Kazateľ 4:8

Nie­kto je sám, a neni druhého; ne­má ani syna ani brata, a p­red­sa nie je kon­ca všet­kej jeho na­máhavej práci, ani sa jeho oči ne­na­sýtia bohat­stva, ani si nepovie: Pre koho sa ja t­rudím a pracujem a unímam svojej duši dob­rého? Aj to je már­nosť a zlé za­mest­nanie.


Verš v kontexte

7 A zase som sa ob­rátil a videl som inú márnosť pod sl­n­com. 8 Nie­kto je sám, a neni druhého; ne­má ani syna ani brata, a p­red­sa nie je kon­ca všet­kej jeho na­máhavej práci, ani sa jeho oči ne­na­sýtia bohat­stva, ani si nepovie: Pre koho sa ja t­rudím a pracujem a unímam svojej duši dob­rého? Aj to je már­nosť a zlé za­mest­nanie. 9 Lepšie dvom ako jed­nému, pre­tože majú dob­rú mzdu za svoju prácu.

späť na Kazateľ, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Nie­kto je sám, a neni druhého; ne­má ani syna ani brata, a p­red­sa nie je kon­ca všet­kej jeho na­máhavej práci, ani sa jeho oči ne­na­sýtia bohat­stva, ani si nepovie: Pre koho sa ja t­rudím a pracujem a unímam svojej duši dob­rého? Aj to je már­nosť a zlé za­mest­nanie.

Evanjelický

8 Osamelý človek, ktorý ne­má ni­koho, ne­má ani syna, ani brata, jeho námaha ne­má kon­ca, ani oko sa mu ne­môže na­sýtiť bohat­stvom. Pre kohože sa na­máham a nedop­rajem si nič dob­ré? Aj to je már­nosť a úbohé za­mest­nanie.

Ekumenický

8 Osamelý človek, ktorý ne­má ni­koho, ne­má ani syna, ani brata, no niet kon­ca všet­kej jeho námahe, ani jeho oko sa ne­na­sýti bohat­stvom — pre koho sa na­máham, ukracujem sa o dobro? Aj to je már­nosť, je to zlá úloha.

Bible21

8 Někdo je sám a niko­ho nemá, je bez dětí a bez bra­trů. Jeho pach­tění ale ne­be­re kon­ce, oči­ma lační po větším bo­hatství. „Pro koho se to vlastně pach­tím, pro­č si odpírám všech­no po­hod­lí? I to je marnost a bídné úsilí.“