RoháčekKazateľ2,23

Kazateľ 2:23

Lebo všet­ky jeho dni sú ­pl­né bolesti a jeho za­mest­nanie iba hnev, ani len vnoci ne­od­počíva jeho srd­ce. A to je már­nosť.


Verš v kontexte

22 Lebo veď čo má človek zo všet­kej svojej trud­nej práce a z trápenia svoj­ho srd­ca, čím sa trudí pod sln­kom?! 23 Lebo všet­ky jeho dni sú ­pl­né bolesti a jeho za­mest­nanie iba hnev, ani len vnoci ne­od­počíva jeho srd­ce. A to je már­nosť. 24 Nieto ničoho lepšieho pre človeka, než aby jedol a pil a dal vidieť svojej duši dob­ré zo svojej práce. Ale aj to som ja videl, že to pochádza z ruky Božej.

späť na Kazateľ, 2

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo všet­ky jeho dni sú ­pl­né bolesti a jeho za­mest­nanie iba hnev, ani len vnoci ne­od­počíva jeho srd­ce. A to je már­nosť.

Evanjelický

23 Veď po celý jeho život bolesť a mr­zutosť sú jeho za­mest­naním; ba ani v noci jeho srd­ce ne­od­počíva. Aj to je már­nosť.

Ekumenický

23 keď každý jeho deň je boľavou ranou a mr­zutosť je jeho za­mest­naním, ba ani v noci si jeho srd­ce ne­od­počinie? Aj toto je már­nosť.

Bible21

23 Po všech­ny dny za­kouší mu­ka, trápí se při všem, čím se za­bývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost.