RoháčekKazateľ2,20

Kazateľ 2:20

Po­tom som sa ob­rátil, aby som dal svoj­mu srd­cu zúfať si nad všet­kou prácou, ktorou som sa trudil pod sln­kom.


Verš v kontexte

19 A kto vie, či bude múd­ry a či blázon? A bude vlád­nuť nad všet­kou mojou prácou, ktorou som sa trudil a ktorú som konal múd­ry pod sln­kom. Aj to je már­nosť. 20 Po­tom som sa ob­rátil, aby som dal svoj­mu srd­cu zúfať si nad všet­kou prácou, ktorou som sa trudil pod sln­kom. 21 Lebo nie­ktorý človek robí svoju prácu múd­re a umne a so zdarom, a človekovi, ktorý sa ňou ne­trudil, ju dáva za jeho podiel. Aj to je már­nosť a veľké zlo.

späť na Kazateľ, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Po­tom som sa ob­rátil, aby som dal svoj­mu srd­cu zúfať si nad všet­kou prácou, ktorou som sa trudil pod sln­kom.

Evanjelický

20 Pre­to som do­spel k zúfals­tvu nad všet­kou lopotou, ktorú som s námahou konal pod sln­kom.

Ekumenický

20 Od­vrátil som sa, aby som po­chyboval o celej svojej námahe, ktorou som sa na­máhal pod sln­kom.

Bible21

20 Došel jsem k zoufal­ství nad vším tím pach­těním, jímž jsem se pach­til pod slun­cem!