RoháčekKazateľ11,6

Kazateľ 11:6

Za rána sej svoje semeno a večer nedaj od­počinutia svojej ruke, lebo ne­vieš, ktoré sa lepšie hodí, toto a či tam­to, alebo či je oboje jed­nako dob­ré.


Verš v kontexte

5 Ako ne­vieš, čo k­torá je ces­ta vet­ra, jako ras­tú kosti v živote tehot­nej, tak ani ne­znáš diela Boha, ktorý činí všet­ko. 6 Za rána sej svoje semeno a večer nedaj od­počinutia svojej ruke, lebo ne­vieš, ktoré sa lepšie hodí, toto a či tam­to, alebo či je oboje jed­nako dob­ré. 7 Slad­ké je svet­lo a dob­ré očiam vidieť sln­ko.

späť na Kazateľ, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 Za rána sej svoje semeno a večer nedaj od­počinutia svojej ruke, lebo ne­vieš, ktoré sa lepšie hodí, toto a či tam­to, alebo či je oboje jed­nako dob­ré.

Evanjelický

6 Zrána sej svoje semeno, večer nech ti ruka ne­od­počíva, lebo ne­vieš, ktorá vec sa vy­darí, táto a či tam­tá, alebo či oboje bude dob­ré.

Ekumenický

6 Zrána roz­sievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečin­nú, lebo ne­vieš, čo sa vy­darí: to či ono, alebo či oboje bude dob­ré.

Bible21

6 Roz­sívej zrá­na svo­je zrno­ani zveče­ra své ruce ne­sklá­dej – vž­dyť ne­víš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dob­ré obo­jí.