RoháčekKazateľ11,7

Kazateľ 11:7

Slad­ké je svet­lo a dob­ré očiam vidieť sln­ko.


Verš v kontexte

6 Za rána sej svoje semeno a večer nedaj od­počinutia svojej ruke, lebo ne­vieš, ktoré sa lepšie hodí, toto a či tam­to, alebo či je oboje jed­nako dob­ré. 7 Slad­ké je svet­lo a dob­ré očiam vidieť sln­ko. 8 Lebo keby aj mnoho rokov žil človek, nech sa raduje v nich vo všet­kých a nech pamätá na dni tem­nos­ti, lebo ich bude mnoho. Všet­ko, čo prišlo, je már­nosť.

späť na Kazateľ, 11

Príbuzné preklady Roháček

7 Slad­ké je svet­lo a dob­ré očiam vidieť sln­ko.

Evanjelický

7 Slad­ké je svet­lo a príjem­né je očiam vidieť sln­ko.

Ekumenický

7 Slad­ké je svet­lo a očiam lahodí vidieť sln­ko.

Bible21

7 Jak sladké je svět­lo; vi­dět slun­ce je tak příjemné!