RoháčekJúdov1,18

Júdov 1:18

že vám hovoril, že v po­sled­nom čase budú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.


Verš v kontexte

17 Ale vy, milovaní, roz­pamätaj­te sa na slová, pred­povedané od apoštolov nášho Pána Ježiša Kris­ta, 18 že vám hovoril, že v po­sled­nom čase budú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bez­božných žiados­tí. 19 To sú tí, ktorí sa od­deľujú, teles­ní, ne­majúci ducha.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 že vám hovoril, že v po­sled­nom čase budú po­smievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

Evanjelický

18 veď vám hovorili: V po­sled­nom čase vy­stúpia po­smievači, ktorí budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

Ekumenický

18 Veď vám hovorili: V poslednom čase vy­stúpia po­smievači, čo budú žiť podľa svojich bez­božných žiados­tí.

Bible21

18 Řek­li vám, že v po­sledních ča­sech se vy­s­kytnou po­směvači ve­dení svý­mi bezbožný­mi chout­ka­mi.