RoháčekJúdov1,10

Júdov 1:10

Ale títo sa všet­kému, čoho ne­znajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozum­né zvieratá, roz­umejú, práve v tom sa kazia.


Verš v kontexte

9 A ar­chan­jel Michal, keď v spore s diab­lom hovoril o telo Mojžišovo, ne­opovážil sa vy­niesť p­roti nemu rúhavý súd, ale po­vedal: Nech ťa po­tres­ce Pán! 10 Ale títo sa všet­kému, čoho ne­znajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozum­né zvieratá, roz­umejú, práve v tom sa kazia. 11 Beda im! Lebo od­išli ces­tou Kai­novou a, pojatí bludom Balámovej mzdy, sa vy­kyd­li a protirečením Kóreho za­hynuli.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale títo sa všet­kému, čoho ne­znajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozum­né zvieratá, roz­umejú, práve v tom sa kazia.

Evanjelický

10 Títo však sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú, a práve na to hynú, čo ako nerozum­ná zver chápu podľa prírody.

Ekumenický

10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá.

Bible21

10 Tito se však vy­smívají to­mu, co ne­znají, a to, co znají pu­dově jako ne­ro­zumná zvířa­ta, je vede do záhu­by.