EvanjelickýJúdov1,10

Júdov 1:10

Títo však sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú, a práve na to hynú, čo ako nerozum­ná zver chápu podľa prírody.


Verš v kontexte

9 Veď ani ar­chan­jel Michal, keď bojoval s diab­lom a hádal sa o Mojžišovo telo, ne­od­vážil sa vy­niesť nad ním po­tup­ný súd; po­vedal len: Nech ťa Pán po­tres­tá! 10 Títo však sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú, a práve na to hynú, čo ako nerozum­ná zver chápu podľa prírody. 11 Beda im! Lebo šli Kai­novou ces­tou, dali sa strh­núť do Balámov­ho bludu za od­menu a Kórachovou vzburou za­hynuli.

späť na Júdov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Ale títo sa všet­kému, čoho ne­znajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozum­né zvieratá, roz­umejú, práve v tom sa kazia.

Evanjelický

10 Títo však sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú, a práve na to hynú, čo ako nerozum­ná zver chápu podľa prírody.

Ekumenický

10 No títo sa rúhajú tomu, čo ne­poz­najú. Hynú vo všet­kom, čo pudovo po­znajú ako ne­mé zvieratá.

Bible21

10 Tito se však vy­smívají to­mu, co ne­znají, a to, co znají pu­dově jako ne­ro­zumná zvířa­ta, je vede do záhu­by.