RoháčekJózua17,11

Józua 17:11

A Manas­ses má v Izachárovi a v Aserovi Bét-šeán a jeho mes­tečká a Jib­leám a jeho mes­tečká aj obyvateľov Dóra a jeho mes­tečká aj obyvateľov Én-dora a jeho mes­tečká aj obyvateľov Tánacha a jeho mes­tečká jako aj obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečká; tri ok­resy.


Verš v kontexte

10 Na juh p­ripad­lo Efraimovi a na sever Manas­sesovi, a more mu je hranicou. A k Aserovi udierajú Manas­sesov­ci od severa a k Izachárovi od východu. 11 A Manas­ses má v Izachárovi a v Aserovi Bét-šeán a jeho mes­tečká a Jib­leám a jeho mes­tečká aj obyvateľov Dóra a jeho mes­tečká aj obyvateľov Én-dora a jeho mes­tečká aj obyvateľov Tánacha a jeho mes­tečká jako aj obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečká; tri ok­resy. 12 Ale synovia Manas­sesovi ne­moh­li vy­hnať obyvateľov tých miest. A Kananej volil bývať v tej­to zemi.

späť na Józua, 17

Príbuzné preklady Roháček

11 A Manas­ses má v Izachárovi a v Aserovi Bét-šeán a jeho mes­tečká a Jib­leám a jeho mes­tečká aj obyvateľov Dóra a jeho mes­tečká aj obyvateľov Én-dora a jeho mes­tečká aj obyvateľov Tánacha a jeho mes­tečká jako aj obyvateľov Megid­da a jeho mes­tečká; tri ok­resy.

Evanjelický

11 Menašše mal na území Jis­sáchára a Ašéra: Bét-Šeán a jeho mes­tá, Jib­leám a jeho mes­tá, obyvateľov Dóru a jeho mes­tá, obyvateľov Én-Dóru a jeho mes­tá, obyvateľov Taanachu a jeho mes­tá, obyvateľov Megid­da a jeho mes­tá, tri hor­ské pás­ma.

Ekumenický

11 Na území Jis­sákara a Ašéra pat­ril Menaššemu: Bét-Šeán a priľah­lé osady, Jib­leám a priľah­lé osady, obyvatelia Dóru a priľah­lé osady, obyvatelia Én-Dóru a priľah­lé osady, obyvatelia Taanaku a priľah­lé osady, obyvatelia Megid­da a priľah­lé osady, tri hor­ské pás­ma.

Bible21

11 Na Isa­cha­rově a Aše­rově území připadlo Mana­se­sovi to­to: Bet-še­an a Ji­ble­am s je­jich ves­nice­mi, obyva­te­lé Do­ru, En-doru a Taana­chu s je­jich ves­nice­mi a obyva­te­lé Megi­da s jeho ves­nice­mi. (Třetí ve výč­tu je Náfot.)