RoháčekJonáš1,4

Jonáš 1:4

Ale Hos­podin vr­hol veľký vietor na more, a po­vs­tala veľká búr­ka na mori, takže sa domnievali, že sa loď roz­bije.


Verš v kontexte

3 Ale Jonáš vstal, aby utiekol do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej a prij­dúc dolu do Jop­py našiel loď, ktorá išla do Taršíša, dal, čo bola jej mzda, a sišiel do nej, aby sa od­plavil s nimi do Taršíša zp­red tvári Hos­podinovej. 4 Ale Hos­podin vr­hol veľký vietor na more, a po­vs­tala veľká búr­ka na mori, takže sa domnievali, že sa loď roz­bije. 5 Vtedy sa báli mor­nári, a kričali každý ku svoj­mu bohu, a vy­hadzovali nádoby, ktoré boly v lodi, do mora, aby si poľahčili. Ale Jonáš bol sišiel dolu na odľah­lé mies­to lode, ľahol si a za­spal tvrdo.

späť na Jonáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale Hos­podin vr­hol veľký vietor na more, a po­vs­tala veľká búr­ka na mori, takže sa domnievali, že sa loď roz­bije.

Evanjelický

4 Ale Hos­podin spus­til veľký vietor na more, takže sa strh­la veľká búr­ka a lodi hrozilo stros­kotanie.

Ekumenický

4 Hos­podin však zo­slal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strh­la veľká búr­ka. Zdalo sa, že loď stros­kotá.

Bible21

4 Hos­po­din však na moře se­s­lal ve­liký vítr, a na moři se strh­la tak ve­liká bouře, až hro­zi­lo, že loď ztros­ko­tá.