RoháčekJoel3,5

Joel 3:5

ktorí ste po­brali moje strieb­ro a moje zlato a moje výbor­né klenoty ste po­vnášali do svojich chrámov.


Verš v kontexte

4 A tiež čože s­te mne vy, Týrus a Sidon a všet­ky kraje Filištee? Či sa mi azda idete od­platiť? Ale ak sa mi od­plácate, ľah­ko a rýchle ob­rátim vašu od­platu na vašu hlavu, 5 ktorí ste po­brali moje strieb­ro a moje zlato a moje výbor­né klenoty ste po­vnášali do svojich chrámov. 6 A synov Júdu a synov Jeruzalema ste pop­redali synom Javán­cov, aby s­te ich ďaleko od­stránili od ich územia.

späť na Joel, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí ste po­brali moje strieb­ro a moje zlato a moje výbor­né klenoty ste po­vnášali do svojich chrámov.

Evanjelický

5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako za­sľúbil Hos­podin, a medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­voláva.

Ekumenický

5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako pri­sľúbil Hos­podin. Medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­volá.

Bible21

5 Každý, kdo vzývá Hos­po­di­novo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Si­on, v Je­ruzaléměvyváz­ne, jak Hos­po­din slíbil, hrstka přeživších, které po­vo­lal Hos­po­din.

RoháčekJoel3,5