EvanjelickýJoel3,5

Joel 3:5

A každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako za­sľúbil Hos­podin, a medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­voláva.


Verš v kontexte

3 A dám znamenia na nebi i na zemi, krv a oheň a stĺpy dymu. 4 Sln­ko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a hroz­ný deň Hos­podinov. 5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako za­sľúbil Hos­podin, a medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­voláva.

späť na Joel, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí ste po­brali moje strieb­ro a moje zlato a moje výbor­né klenoty ste po­vnášali do svojich chrámov.

Evanjelický

5 A každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako za­sľúbil Hos­podin, a medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­voláva.

Ekumenický

5 Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude za­chránený, lebo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme bude zá­chrana, ako pri­sľúbil Hos­podin. Medzi vy­slobodenými budú tí, ktorých Hos­podin po­volá.

Bible21

5 Každý, kdo vzývá Hos­po­di­novo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Si­on, v Je­ruzaléměvyváz­ne, jak Hos­po­din slíbil, hrstka přeživších, které po­vo­lal Hos­po­din.