RoháčekJoel1,20

Joel 1:20

Ešte i poľná zver p­ráh­nuc reve k tebe, pre­tože vy­sch­ly po­toky vôd, a oheň strávil pasien­ky pus­tiny.


Verš v kontexte

18 Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drob­ného dobyt­ka budú pykať. 19 K tebe, ó, Hos­podine, volám, lebo oheň žerie pasien­ky pus­tiny, a plameň páli všet­ky stromy poľa. 20 Ešte i poľná zver p­ráh­nuc reve k tebe, pre­tože vy­sch­ly po­toky vôd, a oheň strávil pasien­ky pus­tiny.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ešte i poľná zver p­ráh­nuc reve k tebe, pre­tože vy­sch­ly po­toky vôd, a oheň strávil pasien­ky pus­tiny.

Evanjelický

20 Aj poľné zvieratá za Tebou prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

Ekumenický

20 Aj poľné zvieratá po tebe prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

Bible21

20 Sténá k to­bě i divá zvěř, protože vy­schla voda v potoce; širé pas­t­vi­ny spol­kl oheň!

RoháčekJoel1,20