EkumenickýJoel1,20

Joel 1:20

Aj poľné zvieratá po tebe prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.


Verš v kontexte

18 Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pašu; aj stáda oviec hynú. 19 K tebe, Hos­podin, volám, lebo oheň strávil step­né pas­tviny a plameň spálil všet­ky stromy na poli. 20 Aj poľné zvieratá po tebe prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 Ešte i poľná zver p­ráh­nuc reve k tebe, pre­tože vy­sch­ly po­toky vôd, a oheň strávil pasien­ky pus­tiny.

Evanjelický

20 Aj poľné zvieratá za Tebou prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

Ekumenický

20 Aj poľné zvieratá po tebe prah­nú, lebo vy­sch­li vod­né toky a oheň strávil step­né pas­tviny.

Bible21

20 Sténá k to­bě i divá zvěř, protože vy­schla voda v potoce; širé pas­t­vi­ny spol­kl oheň!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček