RoháčekJoel1,18

Joel 1:18

Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drob­ného dobyt­ka budú pykať.


Verš v kontexte

17 Sples­neje zrno pod svojimi hrudami, spust­nú zásobár­ne, zborené budú obil­nice, pre­tože za­han­bí obilie. 18 Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drob­ného dobyt­ka budú pykať. 19 K tebe, ó, Hos­podine, volám, lebo oheň žerie pasien­ky pus­tiny, a plameň páli všet­ky stromy poľa.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 Oj, ako bude stonať dobytok, ako budú zmätené stáda hoviad, lebo nebude pre ne paše, i stáda drob­ného dobyt­ka budú pykať.

Evanjelický

18 Ach, ako vzdychá dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pas­tvu; aj stáda oviec hynú.

Ekumenický

18 Ach, ako bučí dobytok, trápia sa stáda rožného stat­ku, lebo ne­majú pašu; aj stáda oviec hynú.

Bible21

18 I do­by­tek už naříká! Stáda krav bloudí sem a tam, neboť se ne­mají kde pást; i stáda ov­cí jsou hla­dy zmožená.

RoháčekJoel1,18