RoháčekJeremiáš4,30

Jeremiáš 4:30

A ty, d­céro Jeruzalema, spustošená, čo urobíš? Keď sa oblečieš v čer­vec, dvakrát far­bený, keď sa oz­dobíš zlatou oz­dobou, keď nafar­bíš svoje oči líčid­lom: nadar­mo sa ok­rášliš, po­hŕd­nu tebou t­voji milenci, budú hľadať tvoju dušu.


Verš v kontexte

29 Pred hlasom jazd­ca a strel­ca z luku bude utekať celé mes­to. Voj­dú do húšťav a vy­j­dú na skaly. Každé mes­to bude opus­tené, a nebude ni­koho, kto by býval v nich. 30 A ty, d­céro Jeruzalema, spustošená, čo urobíš? Keď sa oblečieš v čer­vec, dvakrát far­bený, keď sa oz­dobíš zlatou oz­dobou, keď nafar­bíš svoje oči líčid­lom: nadar­mo sa ok­rášliš, po­hŕd­nu tebou t­voji milenci, budú hľadať tvoju dušu. 31 Lebo čujem hlas ako ­hlas ženy, ktorá sa svíja v pôrod­ných boles­tiach, úzkosť ako úz­kosť prvôstky, hlas dcéry Si­ona; vzdychá, rozp­res­tiera svoje ruky a hovorí: Oj, beda mne, lebo moja duša ustala pre vrahov.

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 A ty, d­céro Jeruzalema, spustošená, čo urobíš? Keď sa oblečieš v čer­vec, dvakrát far­bený, keď sa oz­dobíš zlatou oz­dobou, keď nafar­bíš svoje oči líčid­lom: nadar­mo sa ok­rášliš, po­hŕd­nu tebou t­voji milenci, budú hľadať tvoju dušu.

Evanjelický

30 Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život.

Ekumenický

30 Čo chceš robiť, ty, spus­tošená, že sa ob­liekaš do pur­puru, zdobíš sa zlatým šper­kom a zvýrazňuješ si oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš! Tvoji milen­ci tebou opo­vr­hujú, číhajú ti na život.

Bible21

30 Co si však, ne­božačko, počneš ty? Vezmeš si šar­la­tové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řa­senkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví mi­len­ci te­bou pohrdají, chystají se tě za­vraž­dit!