Bible21Jeremiáš4,30

Jeremiáš 4:30

Co si však, ne­božačko, počneš ty? Vezmeš si šar­la­tové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řa­senkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví mi­len­ci te­bou pohrdají, chystají se tě za­vraž­dit!


Verš v kontexte

29 Jakmi­le za­s­lech­li jezd­ce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lez­li, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani človíček. 30 Co si však, ne­božačko, počneš ty? Vezmeš si šar­la­tové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řa­senkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví mi­len­ci te­bou pohrdají, chystají se tě za­vraž­dit! 31 Slyším křik ja­ko­by že­ny v bolestech, jako když matka rodí po­prvé – křik sténající Dce­ry sionské, jež vzpíná ru­ce: „Běda mi! Život mě opouští před vrahy!“

späť na Jeremiáš, 4

Príbuzné preklady Roháček

30 A ty, d­céro Jeruzalema, spustošená, čo urobíš? Keď sa oblečieš v čer­vec, dvakrát far­bený, keď sa oz­dobíš zlatou oz­dobou, keď nafar­bíš svoje oči líčid­lom: nadar­mo sa ok­rášliš, po­hŕd­nu tebou t­voji milenci, budú hľadať tvoju dušu.

Evanjelický

30 Ale ty, spus­tošená, čo chceš robiť, že sa ob­liekaš do pur­puru, že sa pri­zdobuješ zlatým skvos­tom, že si zväčšuješ oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš, milen­ci tebou po­hŕdajú, siahajú ti na život.

Ekumenický

30 Čo chceš robiť, ty, spus­tošená, že sa ob­liekaš do pur­puru, zdobíš sa zlatým šper­kom a zvýrazňuješ si oči líčid­lom? Dar­mo sa krášliš! Tvoji milen­ci tebou opo­vr­hujú, číhajú ti na život.

Bible21

30 Co si však, ne­božačko, počneš ty? Vezmeš si šar­la­tové šaty? Zlatými šperky se ozdobíš? Budeš si řa­senkou líčit oči? Zbytečné krášlení! Tví mi­len­ci te­bou pohrdají, chystají se tě za­vraž­dit!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček