RoháčekJeremiáš38,24

Jeremiáš 38:24

Vtedy po­vedal Cedekiáš Jeremiášovi: Nech sa ni­kto nedoz­vie tých­to slov, aby si nezom­rel!


Verš v kontexte

23 A vy­vedú všet­ky tvoje ženy i tvojich synov k Chal­dejom, a ty ne­uj­deš ich ruke, ale rukou babylon­ského kráľa budeš lapený, a toto mes­to spáliš ohňom. 24 Vtedy po­vedal Cedekiáš Jeremiášovi: Nech sa ni­kto nedoz­vie tých­to slov, aby si nezom­rel! 25 A keď počujú kniežatá, že som hovoril s tebou, a prij­dú k tebe a po­vedia ti: Nože nám oznám, čo si hovoril kráľovi, nezataj pred na­mi, a ne­u­smr­tíme ťa. A čo ti hovoril kráľ?

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

24 Vtedy po­vedal Cedekiáš Jeremiášovi: Nech sa ni­kto nedoz­vie tých­to slov, aby si nezom­rel!

Evanjelický

24 Vtedy Cid­kija po­vedal Jeremiášovi: Nech sa ni­kto nedoz­vie o tých­to veciach, inak zo­mrieš.

Ekumenický

24 Nato Cid­kija po­vedal Jeremiášovi: Nezom­rieš, ak sa ni­kto nedoz­vie o týchto slovách.

Bible21

24 Cidkiáš na to Je­re­miášovi ře­kl: „Ať se o těch slovech nikdo ne­do­zví, ji­nak zemřeš.