RoháčekJeremiáš1,19

Jeremiáš 1:19

A budú bojovať proti tebe, ale ťa ne­premôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hos­podin, aby som ťa vy­tr­hol.


Verš v kontexte

17 Pre­to ty pre­páš svoje bed­rá a vstanúc budeš im hovoriť všet­ko, čo ti ja pri­kážem. Nedes sa ich, aby som ťa ne­predesil pred nimi. 18 A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mes­to a za želez­ný stĺp a za medené múry proti celej zemi, p­roti kráľom Jud­ska, p­roti jeho kniežatám, p­roti jeho kňazom a p­roti ľudu zeme. 19 A budú bojovať proti tebe, ale ťa ne­premôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hos­podin, aby som ťa vy­tr­hol.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A budú bojovať proti tebe, ale ťa ne­premôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hos­podin, aby som ťa vy­tr­hol.

Evanjelický

19 A budú brojiť proti tebe, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou - znie výrok Hos­podinov - aby som ťa vy­slobodil.

Ekumenický

19 Budú proti tebe bojovať, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou — znie výrok Hos­podina — aby som ťa za­chránil.

Bible21

19 Bu­dou pro­ti to­bě bo­jovat, ale ne­pře­mo­hou tě – vž­dyť já jsem s te­bou, abych tě vy­svo­bo­zoval, praví Hospodin.“