EkumenickýJeremiáš1,19

Jeremiáš 1:19

Budú proti tebe bojovať, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou — znie výrok Hos­podina — aby som ťa za­chránil.


Verš v kontexte

17 Ty si však opáš bed­rá, vstaň a po­vedz im všet­ko, čo som ti pri­kázal! Ne­maj pred nimi strach, aby som ťa nimi ne­na­strašil! 18 Po­zri, ja som ťa dnes urobil opev­neným mes­tom, želez­ným stĺpom a bron­zovou hrad­bou proti celej krajine, proti kráľom Jud­ska a jeho kniežatám, proti jeho kňazom a ľudu krajiny. 19 Budú proti tebe bojovať, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou — znie výrok Hos­podina — aby som ťa za­chránil.

späť na Jeremiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A budú bojovať proti tebe, ale ťa ne­premôžu, lebo ja som s tebou, hovorí Hos­podin, aby som ťa vy­tr­hol.

Evanjelický

19 A budú brojiť proti tebe, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou - znie výrok Hos­podinov - aby som ťa vy­slobodil.

Ekumenický

19 Budú proti tebe bojovať, ale ne­premôžu ťa, lebo ja som s tebou — znie výrok Hos­podina — aby som ťa za­chránil.

Bible21

19 Bu­dou pro­ti to­bě bo­jovat, ale ne­pře­mo­hou tě – vž­dyť já jsem s te­bou, abych tě vy­svo­bo­zoval, praví Hospodin.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček