RoháčekJán8,8

Ján 8:8

Evanjelium podľa Jána

A opät sa zo­hnul dolu a písal na zem.


Verš v kontexte

7 A keď sa ho len ne­pres­távali opytovať, po­z­dvihol sa a po­vedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech pr­vý hodí na ňu kameň. 8 A opät sa zo­hnul dolu a písal na zem. 9 Ale oni počujúc to a súc ob­viňovaní od s­voj­ho svedomia vy­chádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po po­sled­ných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena, stojaca v pro­stred­ku.

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

8 A opät sa zo­hnul dolu a písal na zem.

Evanjelický

8 A zase sa zo­hol a písal po zemi.

Ekumenický

8 A znova sa zo­hol a písal po zemi.

Bible21

8 A opět se sklo­nil a psal po ze­mi.

RoháčekJán8,8