RoháčekJán8,9

Ján 8:9

Evanjelium podľa Jána

Ale oni počujúc to a súc ob­viňovaní od s­voj­ho svedomia vy­chádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po po­sled­ných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena, stojaca v pro­stred­ku.


Verš v kontexte

8 A opät sa zo­hnul dolu a písal na zem. 9 Ale oni počujúc to a súc ob­viňovaní od s­voj­ho svedomia vy­chádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po po­sled­ných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena, stojaca v pro­stred­ku. 10 A keď sa zase po­z­dvihol Ježiš a ne­videl ni­koho krome ženy, po­vedal jej: Ženo, kde sú tam­tí tvoji žalob­níci? Či ťa ni­ktorý ne­od­súdil?

späť na Ján, 8

Príbuzné preklady Roháček

9 Ale oni počujúc to a súc ob­viňovaní od s­voj­ho svedomia vy­chádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po po­sled­ných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena, stojaca v pro­stred­ku.

Evanjelický

9 Keď to počuli, od­chádzali po jed­nom, počnúc od starších, takže zo­stal sám a žena, ktorá bola v pros­tried­ku.

Ekumenický

9 Keď to počuli, po jed­nom — počnúc naj­staršími — od­chádzali. A tak zo­stal sám so ženou, čo stála v prostriedku.

Bible21

9 Když to us­lyše­li, za­ča­li se je­den po druhém vy­trácet, počínaje od nej­starších. Na­ko­nec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou sto­jící upro­střed.

RoháčekJán8,9