RoháčekJán6,56

Ján 6:56

Evanjelium podľa Jána

Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom.


Verš v kontexte

55 Lebo moje telo je prav­divý po­krm a moja krv prav­divý nápoj. 56 Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa po­slal ten živý Otec, a jako ja žijem skr­ze Ot­ca, tak i ten, kto mňa jie, bude žiť skr­ze mňa.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

56 Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom.

Evanjelický

56 Kto je moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom.

Ekumenický

56 Kto je moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom.

Bible21

56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.

RoháčekJán6,56