RoháčekJán6,55

Ján 6:55

Evanjelium podľa Jána

Lebo moje telo je prav­divý po­krm a moja krv prav­divý nápoj.


Verš v kontexte

54 Kto jie moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v po­sled­ný deň. 55 Lebo moje telo je prav­divý po­krm a moja krv prav­divý nápoj. 56 Ten, kto jie moje telo a pije moju krv, zo­stáva vo mne a ja v ňom.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

55 Lebo moje telo je prav­divý po­krm a moja krv prav­divý nápoj.

Evanjelický

55 Lebo moje telo je pravý po­krm a moja krv je pravý nápoj.

Ekumenický

55 Veď moje telo je pravý po­krm a moja krv je pravý nápoj.

Bible21

55 Mé tělo je oprav­du pokrm a má krev je oprav­du nápoj.

RoháčekJán6,55