RoháčekJán6,46

Ján 6:46

Evanjelium podľa Jána

Nie že by nie­kto bol videl Ot­ca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Ot­ca.


Verš v kontexte

45 Je na­písané v prorokoch: A všet­ci budú učení od Boha. A tak tedy každý, kto počul od Otca a na­učil sa, ide ku mne. 46 Nie že by nie­kto bol videl Ot­ca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Ot­ca. 47 Ameň, ameň vám hovorím, že kto verí vo mňa, má večný život.

späť na Ján, 6

Príbuzné preklady Roháček

46 Nie že by nie­kto bol videl Ot­ca, krome toho, ktorý je od Boha, ten videl Ot­ca.

Evanjelický

46 Niežeby nie­kto bol videl Ot­ca, jedine Ten, kto je od Boha, videl Ot­ca.

Ekumenický

46 Nie že by nie­kto bol videl Ot­ca; Otca videl iba ten, kto je od Boha.

Bible21

46 Ne že by někdo vi­děl Ot­ce; je­diný, kdo vi­děl Ot­ce, je ten, který je od Bo­ha.

RoháčekJán6,46