RoháčekJán4,52

Ján 4:52

Evanjelium podľa Jána

Vtedy sa do­zvedal od nich na hodinu, v ktorú mu bolo lepšie. A po­vedali mu: Včera o sied­mej hodine ho opus­tila horúčka.


Verš v kontexte

51 A keď už išiel zpät, dolu do Kafarnauma, stret­li sa s ním jeho sluhovia a zves­tovali mu a vraveli: Tvoj syn žije. 52 Vtedy sa do­zvedal od nich na hodinu, v ktorú mu bolo lepšie. A po­vedali mu: Včera o sied­mej hodine ho opus­tila horúčka. 53 Vtedy po­znal otec, že to bolo v hodinu, v ktorú mu po­vedal Ježiš: Tvoj syn žije. A uveril on aj celý jeho dom.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

52 Vtedy sa do­zvedal od nich na hodinu, v ktorú mu bolo lepšie. A po­vedali mu: Včera o sied­mej hodine ho opus­tila horúčka.

Evanjelický

52 Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Po­vedali: Včera popolud­ní o sied­mej mu pre­stala horúčka.

Ekumenický

52 Opýtal sa ich na hodinu, v ktorú sa dieťaťu uľavilo. Od­povedali mu: Včera o siedmej hodine mu pre­stala horúčka.

Bible21

52 Vy­ptal se jich te­dy, odkdy se mu udělalo lépe. Od­po­vědě­li: „Ho­rečka ho opusti­la vče­ra ho­di­nu po poledni.“

RoháčekJán4,52