RoháčekJán4,53

Ján 4:53

Evanjelium podľa Jána

Vtedy po­znal otec, že to bolo v hodinu, v ktorú mu po­vedal Ježiš: Tvoj syn žije. A uveril on aj celý jeho dom.


Verš v kontexte

52 Vtedy sa do­zvedal od nich na hodinu, v ktorú mu bolo lepšie. A po­vedali mu: Včera o sied­mej hodine ho opus­tila horúčka. 53 Vtedy po­znal otec, že to bolo v hodinu, v ktorú mu po­vedal Ježiš: Tvoj syn žije. A uveril on aj celý jeho dom. 54 To učinil Ježiš zase druhý div prij­dúc z Jud­ska do Galilee.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

53 Vtedy po­znal otec, že to bolo v hodinu, v ktorú mu po­vedal Ježiš: Tvoj syn žije. A uveril on aj celý jeho dom.

Evanjelický

53 Tu po­znal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš po­vedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domác­nosť.

Ekumenický

53 Tu otec spoz­nal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš po­vedal: Tvoj syn žije. A uveril on i všet­ci v jeho dome.

Bible21

53 Otec po­znal, že to bylo ve chví­li, kdy mu Ježíš ře­kl: „Tvůj syn žije.“ Teh­dy uvěřil on i ce­lý jeho dům.

RoháčekJán4,53