RoháčekJán4,50

Ján 4:50

Evanjelium podľa Jána

Ježiš mu riekol: Idi, tvoj syn žije. A človek uveril slovu, ktoré mu po­vedal Ježiš, a išiel.


Verš v kontexte

49 A kráľov­ský úrad­ník mu po­vedal: Pane, sídi, prv ako zo­mrie moje dieťa. 50 Ježiš mu riekol: Idi, tvoj syn žije. A človek uveril slovu, ktoré mu po­vedal Ježiš, a išiel. 51 A keď už išiel zpät, dolu do Kafarnauma, stret­li sa s ním jeho sluhovia a zves­tovali mu a vraveli: Tvoj syn žije.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

50 Ježiš mu riekol: Idi, tvoj syn žije. A človek uveril slovu, ktoré mu po­vedal Ježiš, a išiel.

Evanjelický

50 Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš po­vedal, a šiel.

Ekumenický

50 Ježiš mu po­vedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a od­išiel.

Bible21

50 Ježíš mu ře­kl: „Jdi, tvůj syn žije.“ Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš ře­kl, a šel.

RoháčekJán4,50