RoháčekJán4,49

Ján 4:49

Evanjelium podľa Jána

A kráľov­ský úrad­ník mu po­vedal: Pane, sídi, prv ako zo­mrie moje dieťa.


Verš v kontexte

48 A Ježiš mu po­vedal: Ak ne­uvidíte divov a zá­zrakov, ne­uveríte. 49 A kráľov­ský úrad­ník mu po­vedal: Pane, sídi, prv ako zo­mrie moje dieťa. 50 Ježiš mu riekol: Idi, tvoj syn žije. A človek uveril slovu, ktoré mu po­vedal Ježiš, a išiel.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

49 A kráľov­ský úrad­ník mu po­vedal: Pane, sídi, prv ako zo­mrie moje dieťa.

Evanjelický

49 Od­povedal Mu kráľov­ský úrad­ník: Poď, Pane, kým mi dieťa ne­um­rie.

Ekumenický

49 Kráľov­ský úrad­ník mu od­povedal: Pane, poď, kým mi dieťa ne­um­rie!

Bible21

49 „Pane, po­jď, než mé dítě umře!“ naléhal králov­ský úředník.

RoháčekJán4,49