RoháčekJán4,47

Ján 4:47

Evanjelium podľa Jána

Ten, keď počul, že Ježiš prišiel z Jud­ska do Galilee, od­išiel k nemu a prosil ho, žeby sišiel a uzdravil jeho syna, lebo mal zo­mrieť.


Verš v kontexte

46 A tedy zase prišiel Ježiš do Galilej­skej Kány, kde bol učinil z vody víno. A bol nejaký kráľov­ský úradník, ktorého syn bol ne­moc­ný v Kafar­nau­me. 47 Ten, keď počul, že Ježiš prišiel z Jud­ska do Galilee, od­išiel k nemu a prosil ho, žeby sišiel a uzdravil jeho syna, lebo mal zo­mrieť. 48 A Ježiš mu po­vedal: Ak ne­uvidíte divov a zá­zrakov, ne­uveríte.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

47 Ten, keď počul, že Ježiš prišiel z Jud­ska do Galilee, od­išiel k nemu a prosil ho, žeby sišiel a uzdravil jeho syna, lebo mal zo­mrieť.

Evanjelický

47 Keď počul, že Ježiš prišiel z Jud­ska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral.

Ekumenický

47 Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, vy­bral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral.

Bible21

47 Když us­lyšel, že Ježíš přišel z Jud­s­ka do Ga­li­le­je, šel k ně­mu a pro­sil ho, aby šel jeho syna uz­dravit, pro­tože už umíral.

RoháčekJán4,47