RoháčekJán4,41

Ján 4:41

Evanjelium podľa Jána

A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlast­né slovo,


Verš v kontexte

40 Keď tedy prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, žeby zo­stal u nich. A zo­stal tam dva dni. 41 A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlast­né slovo, 42 a žene hovorili: Už viacej ne­veríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je vprav­de Spasiteľ sveta, Kris­tus.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

41 A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlast­né slovo,

Evanjelický

41 A ešte viac ich uverilo pre Jeho slovo

Ekumenický

41 A ešte omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo.

Bible21

41 a díky jeho slovu jich uvěři­lo ještě mno­hem více.

RoháčekJán4,41