RoháčekJán4,42

Ján 4:42

Evanjelium podľa Jána

a žene hovorili: Už viacej ne­veríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je vprav­de Spasiteľ sveta, Kris­tus.


Verš v kontexte

41 A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlast­né slovo, 42 a žene hovorili: Už viacej ne­veríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je vprav­de Spasiteľ sveta, Kris­tus. 43 A po tých dvoch dňoch vy­šiel od­tiaľ a od­išiel do Galilee,

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

42 a žene hovorili: Už viacej ne­veríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je vprav­de Spasiteľ sveta, Kris­tus.

Evanjelický

42 a po­vedali žene: Už nielen pre tvoje slovo veríme, lebo sami sme počuli a vieme, že ten­to je na­ozaj Spasiteľ sveta.

Ekumenický

42 A žene po­vedali: Veríme už nie pre­to, čo si po­vedala; veď sme sami počuli a vieme, že toto je na­ozaj Spasiteľ sveta.

Bible21

42 Té ženě pak řek­li: „Už ne­věří­me jen díky tvým slovům; sami jsme ho slyše­li a ví­me, že to je oprav­du Spa­si­tel světa.“

RoháčekJán4,42