RoháčekJán4,40

Ján 4:40

Evanjelium podľa Jána

Keď tedy prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, žeby zo­stal u nich. A zo­stal tam dva dni.


Verš v kontexte

39 A z toho mes­ta mnohí z tých Samaritánov uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že v­raj povedal mi všet­ko, čo som porobila. 40 Keď tedy prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, žeby zo­stal u nich. A zo­stal tam dva dni. 41 A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlast­né slovo,

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

40 Keď tedy prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, žeby zo­stal u nich. A zo­stal tam dva dni.

Evanjelický

40 Keď teda prišli k Nemu Samaritáni, prosili Ho, aby po­budol u nich; i zo­stal tam dva dni.

Ekumenický

40 Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby os­tal u nich. A os­tal tam dva dni.

Bible21

40 Když k ně­mu ti Sa­ma­ri­táni přiš­li, pro­si­li ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny

RoháčekJán4,40