RoháčekJán10,11

Ján 10:11

Evanjelium podľa Jána

Ja som ten dob­rý pas­tier. Dob­rý pas­tier kladie svoju dušu za ov­ce.


Verš v kontexte

10 Zlodej nej­de na iné, iba na­to, aby ukradol, za­bil a za­hubil. Ja som prišiel na­to, aby maly život a aby maly hoj­nosť. 11 Ja som ten dob­rý pas­tier. Dob­rý pas­tier kladie svoju dušu za ov­ce. 12 Ale nájom­ník a ten, kto nie je pas­tierom, ktorého ovce nie sú jeho vlast­né, keď vidí pri­chádzať vl­ka, opúšťa ovce a uteká, a vlk lapá a roz­háňa ov­ce.

späť na Ján, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Ja som ten dob­rý pas­tier. Dob­rý pas­tier kladie svoju dušu za ov­ce.

Evanjelický

11 Ja som dob­rý pas­tier. Dob­rý pas­tier život kladie za ov­ce.

Ekumenický

11 Ja som dob­rý pas­tier. Dob­rý pas­tier kladie svoj život za ov­ce.

Bible21

11 Já jsem dob­rý pastýř. Dob­rý pastýř za ovce pokládá svůj život.

RoháčekJán10,11