RoháčekJakubov4,15

Jakubov 4:15

Na­mies­to toho, čo by ste mali hovoriť: Keď bude Pán chcieť, a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tam­to.


Verš v kontexte

14 vy, ktorí ne­viete, čo bude zaj­tra. Lebo veď aký je váš život? Lebo ste parou, ktorá sa na málo ukáže a po­tom miz­ne. 15 Na­mies­to toho, čo by ste mali hovoriť: Keď bude Pán chcieť, a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tam­to. 16 Ale teraz sa chválite vo svojej chlub­nej pýche. Každá taká chvála je zlá.

späť na Jakubov, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Na­mies­to toho, čo by ste mali hovoriť: Keď bude Pán chcieť, a budeme žiť, aj učiníme toto alebo tam­to.

Evanjelický

15 mies­to toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vy­konáme toto alebo tam­to!

Ekumenický

15 Na­mies­to toho by ste mali po­vedať: Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vy­konáme to alebo ono!

Bible21

15 Radě­ji má­te říci: „Dá-li Pán a bu­de­me živí, udělá­me to či ono.“