RoháčekJakubov3,5

Jakubov 3:5

Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň akú veľkú horu za­páli!


Verš v kontexte

4 Hľa, i lode, hoci sú také veľké a hnané krutými vet­ry, dajú sa sem i ta ob­rátiť naj­menším kor­mid­lom, kam­koľvek sa ľúbi po­hnať tomu, kto ju spravuje. 5 Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň akú veľkú horu za­páli! 6 I jazyk je oheň, svet ne­právos­ti; takým stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškv­rňuje celé telo a rozp­lameňuje kolo života od narodenia a je rozp­lameňovaný pek­lom.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň akú veľkú horu za­páli!

Evanjelický

5 Podob­ne aj jazyk: je malý úd, ale chváli sa veľkými vecami. Aj­hľa, aký malý oheň, a akú veľkú horu za­páli!

Ekumenický

5 Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale do­káže veľké veci.

Bible21

5 Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všech­no dokáže! Považte, jak dokáže ma­ličký oheň za­pá­lit ve­liký les.