RoháčekJakubov3,16

Jakubov 3:16

Lebo kde je závisť a svár, tam je aj ne­pokoj i každá zlá vec.


Verš v kontexte

15 Tá múd­rosť ne­prichádza s hora, ale je po­zem­ská, teles­ná, démon­ská. 16 Lebo kde je závisť a svár, tam je aj ne­pokoj i každá zlá vec. 17 Ale múd­rosť s hora je ponajprv čis­tot­ná, po­tom po­koj­ná, prívetivá, po­voľná, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, ne­pochybujúca a ne­po­krytec­ká.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Lebo kde je závisť a svár, tam je aj ne­pokoj i každá zlá vec.

Evanjelický

16 Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je ne­pokoj a všet­ko možné zlo.

Ekumenický

16 Veď kde je závisť a ne­znášan­livosť, tam je ne­pokoj a všet­ko možné zlo.

Bible21

16 Kde je to­tiž závist a svár­livost, tam vzniká ne­pokoj a kde­jaká špatnost.