RoháčekJakubov3,17

Jakubov 3:17

Ale múd­rosť s hora je ponajprv čis­tot­ná, po­tom po­koj­ná, prívetivá, po­voľná, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, ne­pochybujúca a ne­po­krytec­ká.


Verš v kontexte

16 Lebo kde je závisť a svár, tam je aj ne­pokoj i každá zlá vec. 17 Ale múd­rosť s hora je ponajprv čis­tot­ná, po­tom po­koj­ná, prívetivá, po­voľná, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, ne­pochybujúca a ne­po­krytec­ká. 18 A ovocie spraved­livos­ti seje sa v po­koji tým, ktorí pôsobia po­koj.

späť na Jakubov, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale múd­rosť s hora je ponajprv čis­tot­ná, po­tom po­koj­ná, prívetivá, po­voľná, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, ne­pochybujúca a ne­po­krytec­ká.

Evanjelický

17 Ale múd­rosť, ktorá je zhora, je predovšet­kým čis­tá, po­tom po­kojamilov­ná, krot­ká, po­slušná, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, ne­stran­ná, bez po­krytec­tva.

Ekumenický

17 No múd­rosť, ktorá pri­chádza zhora, je predovšet­kým čis­tá, po­tom po­kojamilov­ná, ohľadu­pl­ná, ús­tretová, pl­ná milo­sr­den­stva a dob­rého ovocia, bez pred­sud­kov a bez po­krytec­tva.

Bible21

17 Moud­rost, která je shů­ry, je ale pře­devším čis­tá, dále pokojná, vlídná, po­volná, plná mi­lo­sr­den­ství a dob­rého ovo­ce, ne­stranná a ne­pokry­te­cká.