RoháčekJakubov1,24

Jakubov 1:24

Lebo sa videl a od­išiel a hneď za­budol, aký bol.


Verš v kontexte

23 Lebo ak je nie­kto po­slucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý po­zerá svoju prirodzenú tvár v zrkad­le. 24 Lebo sa videl a od­išiel a hneď za­budol, aký bol. 25 Ale ten, kto dob­re na­zrel v do­konalý zákon, v zákon slobody, a zo­trval pri tom, ten, pre­tože nie je iba zábudlivým po­slucháčom, ale činiteľom skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo sa videl a od­išiel a hneď za­budol, aký bol.

Evanjelický

24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je.

Ekumenický

24 Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá.

Bible21

24 ale když ode­jde, hned za­po­mene, jak vy­pa­dal.