EkumenickýJakubov1,24

Jakubov 1:24

Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá.


Verš v kontexte

23 Pre­tože ak nie­kto iba počúva slovo a ne­us­kutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pre­zerá svoju prirodzenú tvár. 24 Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá. 25 Kto sa však za­hľadí do do­konalého zákona slobody a vy­tr­vá nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako uskutočňovateľ skut­ku, ten bude blaho­slavený pre svoje skut­ky.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo sa videl a od­išiel a hneď za­budol, aký bol.

Evanjelický

24 videl sa totiž, ale od­išiel a ih­neď za­budol, aký je.

Ekumenický

24 Po­zrie na seba, odíde a hneď za­bud­ne, ako vy­zerá.

Bible21

24 ale když ode­jde, hned za­po­mene, jak vy­pa­dal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček