RoháčekIzaiáš63,17

Izaiáš 63:17

Prečo si nám dal za­blúdiť, Hos­podine, od svojich ciest, za­tvr­dil si naše srd­ce, aby sme sa ťa nebáli? Na­vráť sa pre svojich služob­níkov, p­re pokolenia svoj­ho dedičs­tva!


Verš v kontexte

16 Lebo veď ty si náš Otec, lebo Ab­rahám ne­vie o nás, a Iz­rael nás ne­zná. Ty, ó, Hos­podine, si naším Ot­com; náš vy­kupiteľ je od veku tvoje meno. 17 Prečo si nám dal za­blúdiť, Hos­podine, od svojich ciest, za­tvr­dil si naše srd­ce, aby sme sa ťa nebáli? Na­vráť sa pre svojich služob­níkov, p­re pokolenia svoj­ho dedičs­tva! 18 Len malý čas vládol ním ľud tvojej svätos­ti; naši protiv­níci pošliapali tvoju svätyňu.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

17 Prečo si nám dal za­blúdiť, Hos­podine, od svojich ciest, za­tvr­dil si naše srd­ce, aby sme sa ťa nebáli? Na­vráť sa pre svojich služob­níkov, p­re pokolenia svoj­ho dedičs­tva!

Evanjelický

17 Hos­podine, prečo si nám dal po­blúdiť od Tvojich ciest a za­tvr­dil si nám srd­cia, tak, že sa Ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služob­níkom, kvôli kmeňom svoj­ho dedičs­tva.

Ekumenický

17 Prečo nás, Hos­podin, od­kláňaš od svojich ciest; za­tvr­dzuješ naše srd­cia pred bázňou voči tebe? Vráť sa pre svojich služob­níkov, pre tvoje dedičné kmene.

Bible21

17 Pro­č jsi nás, Hos­po­di­ne, ne­chal z tvé ces­ty zabloudit? Zatvrdil jsi naše srd­ce, abychom tě nectili? Vrať se už zpátky kvů­li služebníkům svým, kvůli kmenům svého dě­dictví!