RoháčekIzaiáš24,23

Izaiáš 24:23

Mesiac sa bude stydieť, a sl­n­ce sa bude han­biť, lebo Hos­podin Zá­stupov bude kraľovať na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme a pred jeho star­cami v sláve.


Verš v kontexte

21 A stane sa toho dňa, že Hospodin navštívi voj­sko výsos­ti na výsos­ti i kráľov zeme na zemi. 22 A sob­raní budú do­ved­na jako väz­ni do žalára a budú za­vrení vo väzení, ale po mnohých dňoch budú zase navštívení. 23 Mesiac sa bude stydieť, a sl­n­ce sa bude han­biť, lebo Hos­podin Zá­stupov bude kraľovať na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme a pred jeho star­cami v sláve.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

23 Mesiac sa bude stydieť, a sl­n­ce sa bude han­biť, lebo Hos­podin Zá­stupov bude kraľovať na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme a pred jeho star­cami v sláve.

Evanjelický

23 Mesiac sa začer­vená a sln­ko sa za­han­bí, lebo Hos­podin moc­nos­tí je kráľom na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

Ekumenický

23 Za­han­bí sa mesiac, sln­ko sa za­pýri, lebo Hos­podin zá­stupov je kráľom na vr­chu Si­ona i v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.

Bible21

23 Měsíc zůstane užas­lý i samo slun­ce se za­stydí, až se Hos­po­din zástupů na hoře Sion v Je­ruzalémě ujme králov­ství a zjeví svou slávu před svý­mi stařeši­ny.