Bible21Izaiáš24,23

Izaiáš 24:23

Měsíc zůstane užas­lý i samo slun­ce se za­stydí, až se Hos­po­din zástupů na hoře Sion v Je­ruzalémě ujme králov­ství a zjeví svou slávu před svý­mi stařeši­ny.


Verš v kontexte

21 V ten den Hos­po­din po­trestá mo­cnosti na­hoře na nebi i krále dole na ze­mi. 22 Bu­dou na­hnáni jako vězni do jámy, bu­dou za­vřeni v žaláři; po dlouhé době pak bu­dou sou­zeni. 23 Měsíc zůstane užas­lý i samo slun­ce se za­stydí, až se Hos­po­din zástupů na hoře Sion v Je­ruzalémě ujme králov­ství a zjeví svou slávu před svý­mi stařeši­ny.

späť na Izaiáš, 24

Príbuzné preklady Roháček

23 Mesiac sa bude stydieť, a sl­n­ce sa bude han­biť, lebo Hos­podin Zá­stupov bude kraľovať na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme a pred jeho star­cami v sláve.

Evanjelický

23 Mesiac sa začer­vená a sln­ko sa za­han­bí, lebo Hos­podin moc­nos­tí je kráľom na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

Ekumenický

23 Za­han­bí sa mesiac, sln­ko sa za­pýri, lebo Hos­podin zá­stupov je kráľom na vr­chu Si­ona i v Jeruzaleme a pred svojimi staršími má slávu.

Bible21

23 Měsíc zůstane užas­lý i samo slun­ce se za­stydí, až se Hos­po­din zástupů na hoře Sion v Je­ruzalémě ujme králov­ství a zjeví svou slávu před svý­mi stařeši­ny.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček