RoháčekIzaiáš22,15

Izaiáš 22:15

Tak­to hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov: Idi, voj­di k tomu komor­níkovi, idi na Šeb­nu, ktorý je nad domom,


Verš v kontexte

14 Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov. 15 Tak­to hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov: Idi, voj­di k tomu komor­níkovi, idi na Šeb­nu, ktorý je nad domom, 16 a po­vieš mu: Čo ty tu chceš a koho ty tu máš, že si si tu vy­tesal hrob? Na výšine si vy­teše svoj hrob, do skaly si vy­seká svoj príbytok!

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Tak­to hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov: Idi, voj­di k tomu komor­níkovi, idi na Šeb­nu, ktorý je nad domom,

Evanjelický

15 Tak­to vraví Pán, Hos­podin moc­nos­tí: Choď, záj­di k tomu správ­covi, k Šeb­novi, ktorý je pred­staveným paláca, a po­vedz:

Ekumenický

15 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin zá­stupov: Choď, záj­di za Šeb­nom, správ­com paláca, a po­vedz mu:

Bible21

15 Toto praví Pán, Hos­po­din zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi: