RoháčekIzaiáš22,14

Izaiáš 22:14

Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.


Verš v kontexte

13 tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme! 14 Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov. 15 Tak­to hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov: Idi, voj­di k tomu komor­níkovi, idi na Šeb­nu, ktorý je nad domom,

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.

Evanjelický

14 Ale Hos­podin moc­nos­tí sa vy­javil môj­mu sluchu: Ni­kdy vám nebude od­pus­tená táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin moc­nos­tí!

Ekumenický

14 Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov.

Bible21

14 Hos­po­din zástupů mi ře­kl do uší: „­Ten hřích vám ne­bu­de odpuštěn až do smrti.“ Tak praví Pán, Hos­po­din zástupů.