RoháčekIzaiáš1,31

Izaiáš 1:31

A bude najsilnejší pazderím a jeho dielo is­krou, a oboje to bude horieť spolu, ani nebude ni­koho, kto by za­hasil.


Verš v kontexte

29 Lebo sa budú han­biť pre mod­lár­ske duby, po ktorých ste túžili, a budete rumenieť od studu pre za­hrady, ktoré ste si zvolili, 30 pre­tože budete jako dub, ktorého lís­tie väd­ne, a jako za­hrada, ktorá ne­má vody. 31 A bude najsilnejší pazderím a jeho dielo is­krou, a oboje to bude horieť spolu, ani nebude ni­koho, kto by za­hasil.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 A bude najsilnejší pazderím a jeho dielo is­krou, a oboje to bude horieť spolu, ani nebude ni­koho, kto by za­hasil.

Evanjelický

31 A moc­ný bude kúdeľou a jeho dielo is­krou; oba budú naraz horieť, a ni­kto ich nebude hasiť.

Ekumenický

31 Moc­nár bude ako paz­derie a jeho dielo ako is­kra, oboje bude horieť a nik ich nezahasí.

Bible21

31 Ze si­láka se stane kou­de­la jis­krou bude jeho čin;obojí to pak spo­lu vzplane – nikdo to ne­bu­de moci uha­sit!