EkumenickýIzaiáš1,31

Izaiáš 1:31

Moc­nár bude ako paz­derie a jeho dielo ako is­kra, oboje bude horieť a nik ich nezahasí.


Verš v kontexte

29 Za­han­bíte sa pre po­svät­né duby, po ktorých ste tak túžili, budete sa pýriť za záh­rady, ktoré ste si vy­brali. 30 Budete ako dub, z ktorého opadáva lís­tie, ako záh­rada, ktorá je bez vody. 31 Moc­nár bude ako paz­derie a jeho dielo ako is­kra, oboje bude horieť a nik ich nezahasí.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

31 A bude najsilnejší pazderím a jeho dielo is­krou, a oboje to bude horieť spolu, ani nebude ni­koho, kto by za­hasil.

Evanjelický

31 A moc­ný bude kúdeľou a jeho dielo is­krou; oba budú naraz horieť, a ni­kto ich nebude hasiť.

Ekumenický

31 Moc­nár bude ako paz­derie a jeho dielo ako is­kra, oboje bude horieť a nik ich nezahasí.

Bible21

31 Ze si­láka se stane kou­de­la jis­krou bude jeho čin;obojí to pak spo­lu vzplane – nikdo to ne­bu­de moci uha­sit!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček