RoháčekIzaiáš1,2

Izaiáš 1:2

Počuj­te, nebesia, po­zoruj ušima, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, ale oni zrad­ne od­pad­li odo mňa.


Verš v kontexte

1 Videnie Izai­áša, syna Ámosov­ho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, jud­ských kráľov. 2 Počuj­te, nebesia, po­zoruj ušima, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, ale oni zrad­ne od­pad­li odo mňa. 3 Vôl zná svoj­ho hos­podára a osol jas­le svoj­ho pána; Iz­rael ne­zná, môj ľud ne­srozumieva.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Počuj­te, nebesia, po­zoruj ušima, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, ale oni zrad­ne od­pad­li odo mňa.

Evanjelický

2 Počuj­te, nebesá, na­slúchaj, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni však od­pad­li odo mňa.

Ekumenický

2 Počuj­te nebesá, počúvaj zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, oni sa mi však spreneverili.

Bible21

2 Slyš­te, ne­besa, země, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychoval, oni mě ale zra­di­li.