RoháčekIzaiáš1,1

Izaiáš 1:1

Videnie Izai­áša, syna Ámosov­ho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, jud­ských kráľov.


Verš v kontexte

1 Videnie Izai­áša, syna Ámosov­ho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, jud­ských kráľov. 2 Počuj­te, nebesia, po­zoruj ušima, zem, lebo Hos­podin hovorí: Synov som vy­choval a vy­výšil, ale oni zrad­ne od­pad­li odo mňa. 3 Vôl zná svoj­ho hos­podára a osol jas­le svoj­ho pána; Iz­rael ne­zná, môj ľud ne­srozumieva.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Videnie Izai­áša, syna Ámosov­ho, ktoré videl o Júdovi a o Jeruzaleme za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, jud­ských kráľov.

Evanjelický

1 Videnie Izai­áša, syna Ámócov­ho, ktoré mal o Jud­sku a o Jeruzaleme za dní jud­ských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chiz­kiju.

Ekumenický

1 Videnie Izai­áša, Ámocov­ho syna, ktoré prijal o Judsku a Jeruzaleme v dňoch Uzziju, Jótama, Acháza a Chiz­kiju, jud­ských kráľov.

Bible21

1 Vi­dění o Ju­dovi a je­ruzalémě, které vi­děl Iza­iáš, syn Amo­sův, za vlá­dy jud­ských králů Uziáše, Jo­ta­ma, Achaze a Eze­chiáše.